Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Tilsyns og kvalitets-rapporter

Det nye tilsynskoncept indebærer fire typer af tilsyn. Tilsyn afholdes en gang årligt og faciliteres af henholdsvis CBL og Herning Kommunes Tilsynsenhed. Tilsynsenheden foretager både det driftsorienterede tilsyn og det pædagogiske tilsyn for de private dagtilbud, hvorimod CBL foretager det pædagogiske tilsyn på de øvrige dagtilbud.

Typer af tilsyn:

  1. Kontraktmøder

Tidspunkt: 1. og 2. kvartal

Deltagere: Bestyrelsesformand, institutionsleder, CBL konsulent + CBL leder.

Lokalitet: Centralt på forvaltningen

Indhold: Hvert år sættes et overordnet tema i fokus. I 2017 var det inklusion og i 2018 er det sprog. Dagtilbuddene udpeger et område de er stolte af og et område der kræver en ekstra indsats.

Formål: Faglig refleksion og evaluering over data, samt en drøftelse af fremtidige tiltag.

  1. Pædagogisk tilsyn

Tidspunkt: 2., 3. og 4. kvartal

Deltagere: Institutionslederen, de pædagogiske ledere og CBL leder

Lokalitet: Decentralt i dagtilbuddene. Den opfølgende samtale foregår centralt på forvaltningen.

Indhold: Fokus på hvad der arbejdes med pædagogisk. Desuden sættes der fokus på læringsmiljøet, samt hvordan de forskellige fysiske rum afspejler arbejdet med de pædagogiske læreplaner.

Formål: Faglig drøftelse og sparring tæt på praksis. De der har udforinger med læringsmiljøet indkaldes til en opfølgende samtale.

  1. Økonomisk tilsyn

Tidspunkt: Hele året med en særlig blok i 3. kvartal.

Deltagere: Institutionslederen.

Lokalitet: Decentralt i dagtilbuddet. Den opfølgende samtale foregår centralt på forvaltningen.

Indhold: Fokus på regnskab og budgetopfølgning.

Formål: hvordan forventer de at komme ud af året økonomisk. De der i 1. kvartal har udforinger med at få regnskabet til at matche det budget, de har fået indkaldes til en opfølgende samtale.

  1. Herning Kommunes Tilsynsenhed.

Tidspunkt: Der udtages to dagtilbud/pr. år til stikprøvekontrol. Derudover kan der laves reaktive tilsyn på baggrund af hændelser eller bekymring.

Deltagere: Ledelse, tilsynsenheden, personale og forældre – (hvem der deltager afhænger af opgaven)

Lokalitet: Decentralt i dagtilbuddene. Tilbuddene udpeges af Tilsynsenheden

Indhold: Procedurer på tilbuddene inden for områder der er omfattet af lovgivningen, kommunens og forvaltningens krav. Fokus er på barnet/forældrene.

Formål: Sikre at dagtilbudsloven bliver fulgt, samt sikkerhedsmæssige foranstaltninger inde og ude i dagtilbuddet (undtaget legepladstilsyn).