Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Normering

Praksisnormering i daginstitutioner

Nedenstående praksisnormeringstabel er udarbejdet ud fra et politisk ønske om at skabe åbenhed og gennemsigtighed for forældre og bestyrelser. Der udarbejdes en oversigt over normeringen i dagtilbud 2 gange om året.

Fra foråret 2023 er opgørelsesmetoden blevet ændret og forenklet for at lette det administrative arbejde for daginstitutionerne. Opgørelsesmetoden bygger nu på VIVEs rapport Opgørelse af praksisnormering (se rapporten HER). Normeringerne er beregnet ud fra indskrivningsdata og udtræk fra Herning Kommunes lønsystem.

Det er centralt, at praksisnormeringerne ikke kan sammenlignes 1:1 med de minimumsnormeringskrav, der fra 2024 gælder for kommunerne. I praksisnormeringsopgørelsen fratrækkes eksempelvis personalets ferie, fravær (sygdom, barsel mv) og tid uden børnesamvær. Det gør man ikke i minimums­normerings­opgørelserne, der altså altid vil vise en bedre normering end praksisnormeringsopgørelserne. 

 

Forklaring til nedenstående tabel

  1. Daginstitutionens navn.

  2. Tabellen viser praksisnormeringen i daginstitutionen for perioden 1. oktober - 31. december 2023. 

  3. Opgørelsen er ikke lavet på stueniveau, men samlet for henholdsvis 0-2,9-årige og 2,9-6-årige.

  4. ”Gennemsnitligt antal børn i perioden” illustrerer det gennemsnitlige antal børn i perioden. Det betyder, at hvis der er 4 børn i en måned og 5 børn i en anden måned, vil der gennemsnitligt være 4,5 børn i perioden.

  5. ”     Praksisnormeringen i perioden” viser, hvor mange børn, der er pr. voksen. Ledelse er indregnet i opgørelsen, men vægter kun med 20% af deres fremmødetimer ift. børnesamvær. 
Praktisknormering i daginstitutioner

Minimumsnormeringer i Herning Kommune

Fra i år er der, som mange ved, vedtaget en ny lov om minimumsnormeringer i daginstitutioner. Loven slår fast, at der højst må være tre børn pr. pædagogisk medarbejder i vuggestuer, og højst seks børn pr. medarbejder i børnehaver.
En del forældre har spurgt til, hvordan det står til med at få loven ført ud i livet i Herning Kommune.
Når det skal beregnes, om Herning Kommune overholder den nye lov, tæller man bemandingen sammen på tværs af alle vuggestuer og børnehaver i kommunen. Det tal sammenholdes så med antallet af børn.
Sådan har Folketinget besluttet, at det skal gøres op. Den metode bruger alle kommuner.
Det betyder, at der kan være tidspunkter på dagen, hvor normeringen i en institution vil være lavere end minimums-normeringen. Hvor mange medarbejdere, der er til stede på et givent tidspunkt, afhænger blandt andet af sygdom/ferie/fravær og den øvrige planlægning.
Alt andet lige betyder loven om minimumsnormeringer, at der nu er flere resurser til at tage sig af børnene i vores kommune. Siden 2019 har Herning Kommune og staten øget dagtilbuddenes samlede budget med cirka 40 millioner kroner. Det svarer til, at der er blevet ansat cirka 100 pædagogiske medarbejdere mere i dagtilbuddene, end der ellers ville.
Daginstitutionslederne arbejder naturligvis hele tiden på at blive endnu bedre til at bruge de resurser, der er til rådighed – til gavn for børnene.