Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Skolens værdier

Skolens vision og værdigrundlag:

Sdr. Felding Skole bygger på helhed og arbejdsglæde – hvor faglighed og empati går hånd i hånd med respekt for den enkelte og fællesskabet i lærings- og dannelsesprocesserne, der giver såvel eleverne som medarbejderne mulighed for en personlig udvikling, af både faglige- og sociale- kompetenceområder, hvor samspillet mellem den enkelte og fællesskabet er en dynamisk proces.
 
Sdr. Felding Skole er en skole med klare holdninger og værdier både til de faglige- og sociale kompetenceområder. Vi stiller resultatkrav, har forventninger og succeskriterier til den enkelte og opstiller mål – og vi forventer at skolens brugere stiller krav og har forventninger til os. Skolens interessenter er i fællesskab ansvarlige for, – at skolen opleves som et fagligt og trygt lærested og et godt værested med respekt og forståelse for alle.
 
Undervisning og dannelse i bred forstand og kvaliteten af undervisningen er og bliver skolens kerneydelse. Den faglige dybde og selvværdet hos det enkelte barn skabes i dette spændingsfelt mellem det kvalitative systematiske arbejde på alle områder igennem hele skoleforløbet og det tætte og åbne samarbejde mellem skole og hjem.
 
Vi har den holdning, at nærhed, engagement, humor, faglig dybde og ansvar i dagligdagen både for børn og voksne på sigt giver den enkelte mulighed for at udvikle demokratisk dannelse, der gør det muligt at favne fremtiden som aktiv ansvarlig borger.