Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Antimobbestrategi

Handleplan for trivsel og antimobbestrategi ved Sdr. Felding Skole:

Handleplan mod mobning:

På en PALS-skole som vores er alle former for mobning uacceptabel. Skolen er et ” tvunget” lære- og værested for børn i deres største og længste udviklingsproces. Det medfører at skole og hjem har fælles opgaver og ansvar i forhold til det enkelte barns pligter og rettigheder, når barnet skal indgå i et kulturelt fællesskab med andre mennesker, hvor krav og forventninger ikke er defineret af det enkelte barn selv – men med det enkelte barn og fællesskabet i centrum. I den sammenhæng er der empirisk belæg for, at mobning alligevel af og til optræder og kræver indgriben fra de voksne omkring barnet/børnene.

Definition på mobning:

Mobning: En person er mobbet, når hun eller han gentagne gange over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere personer.

Ved negative handlinger kan der være tale om:

 • Direkte fysisk vold, skub, slag og spark etc.
 • Handlinger ledsaget af trusler, hån og ydmygelser, i skrift, billeder, tale og brugen af ironi. Herunder brug af sms, e-mail og andre former af digitale medier.
 • Handlinger uden ord hvor kropssproget taler i form af grimasser, gestus, ved at vende personen ryggen eller ved ikke at efterkomme en persons ønsker for at irritere eller såre.
 • Negative handlinger kan også udtrykkes mere direkte gennem social isolering og udelukkelse fra gruppen.

Mobning og drilleri er ikke det samme – så det er vigtigt at skelne.

Drilleri kan være ”at lave sjov”, det er ofte af spontan karakter og situationsbestemt. Det kan være kærligt eller venligt ment og er ikke af ondskabsfuld karakter.

Drilleri kan dog være grundstenen til mobning, hvorfor man bør være opmærksom over for drillerier. Gin med hinanden – ikke af hinanden. Det gør en forskel.

Handleplan mod mobning:

Det proaktive arbejde for at forebygge mobning: Respekt – ansvar og forståelse

 • Der arbejdes med PALS-komponenterne i alle afdelingerne
 • Regelmatricen og samværsreglerne er en del af alle klassers trivselsarbejde.
 • Samarbejdsøvelser og socialtræning indgår i afdelingernes arbejde.
 • Opretholder et tilsyn med eleverne ved hjælp af gård- og gangvagtsystemerne i afdelingerne.
 • PALS-kerne teamet indgår som en aktiv medspiller for teamene og skolens elever.
 • I elevsamtalerne og klassetrivsel.dk indgår spørgsmålene om mobning i klasserne som fast punkt i årets elevsamtale.

I tilfælde af erkendt mobning:

 • Vi arbejder efter princippet mindst mulige indgreb.
 • Læreren/lærerteamet tager øjeblikkeligt hånd om det aktuelle problem, taler med de involverede elever.
 • Klasseteamet afdækker problemstilling og omfang, og teamet kan i denne sammenhæng trække på værktøjer fra AKT og PALS-kerneteamet. De respektive forældre informeres.
 • Oplever man som forældre mobning børnene imellem, bør man kontakte klasselæreren.
 • Handlemuligheder, hvis den nære indsats ikke bærer frugt:
 • Inddrage PPR, de sociale myndigheder, sundhedsplejen, politiet.
 • Inddrage tredje person som problemløser.

Ovenstående plan er tænkt som et arbejdsredskab, der afstemmes efter problemstillingernes omfang og selvfølgelig det enkelte barns alder. Mobning er tæt forbundet med evnen i en given gruppe til at skabe positive relationer. Derfor er det ”de fælles voksne” hjem & skole, der bærer ansvaret aldrig barnet.

Februar 2016