Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Læsepolitik

Læsepolitik:

A: Skolens værdigrundlag:

Skolens værdigrundlag bygger på PALS - Positiv Adfærd i Læring og Samspil.

Vores udgangspunkt i forbindelse med det enkelte barns læsning er dermed barnets aktuelle ressourcer og dets nærmeste udvikl ingszone. PALS bygger på anerkendelse, og vi oplever, at skolens 3 værdiord RESPEKT, ANSVAR og FORSTÅELSE har betydning i læringsøjemed.

B: Overordnede succeskriterier:

 • Overordnede succeskriterier for læsning (hentet fra Herning Kommunes Strategi- og handleplan):
 • 92% af eleverne er sikre læsere ved slutningen af 1. klasse. Efter 2. klasse har eleverne læsning som redskab.
 • Resultaterne fra de nationale test i 2., 4., 6. og 8. årgang følger eller ligger over landsgennemsnittet.
 • Gennemsnittet for elevernes karakterer ved Folkeskolens Afgangsprøve stiger.
 • Færre elever bliver på grund af manglende læsefærdigheder udskilt fra almenundervisningen, hvorved større inklusion opleves.

C: Målsætning for skolens læseindsats:

På Sdr. Felding Skole har vi som mål, at eleverne undervises kvalificeret i læsning gennem hele skoleforløbet. Vi arbejder hen imod, at eleverne hurtigt bliver sikre læsere, som efterhånden aktivt er i stand til at anvende læsning både til oplevelse og tilegnelse af ny viden (at læse for at lære).

Undervisningen i læsning skal i hele skoleforløbet omhandle både afkodnings- og forståelsesstrategier og samtidig søge at fastholde læselyst og motivation.

Læsning på alle niveauer skal indbefatte arbejde med forforståelse, læseformål og ordkendskab samt søge at understøtte elevernes metakognitive indstilling til læsning (de skal være aktive læsere). Vi skal hjælpe eleverne til at blive funktionelle læsere, til "at slå hjernen til" (Merete Brudholm), altså blive bevidste læsere.

D: Fokus på læsning i fagene:

Skolen vil have særligt fokus på at udvikle læsningen i fagene.

Vi vil arbejde på:

 • at eleverne undervises i læseforståelsesstrategier (- At stille spørgsmål: Hvorfor læser jeg? Hvad læser jeg? Hvordan skal jeg læse? Forudsig, spørg, opklar og opsummér. Brug af tankekort, styrkenotater, to-kolonnenotater, flerkolonnenotat, venn-diagram, VØSLE mm.)
 • at læseindsatsen koordineres i de enkelte klassers team, så også faglærerne medtænker læsedimensionen i de enkelte fag. Det vil sige, at dansklæreren er ansvarlig for at undervise eleverne i de nødvendige læsefærdigheder og -strategier, mens de øvrige lærere er medansvarlige for at øge elevernes bevidsthed om det enkelte fags særlige teksttyper og terminologi.
 • at der arbejdes bevidst og fokuseret med ordkendskab i alle fag (fx vha. tankekort).
 • at alle lærere kender til og kan benytte kompenserende IT-værktøjer i alle fag. (Kvalificeret brug af computeren med CD-ORD, indscannede tekster, digitale biblioteker og lydfiler.)

Desuden vil vi igennem hele skoleforløbet støtte eleverne i at oparbejde gode læserutiner og understøtte konsolideringen og automatiseringen af elevernes læsefærdigheder.

Skolen satser på dygtiggørelse af medarbejderstaben i forhold til læsning, og alle skolens lærere har derfor deltaget i et dagskursus i læseforståelse, som fortsættes sidst på skoleåret.

Skolen arbejder ud fra en læsepolitik, der tager udgangspunkt i følgende fokuspunkter:

 • En differentieret læseundervisning
 • En styrkelse af elevernes læselyst
 • Et gensidigt forpligtende samarbejde med forældrene
 • Et samarbejde mellem alle klassens lærere En løbende opdatering af lærernes og læsevejlederens uddannelse.

 

 

 

Dokumenter

Handleplan for læsning og sprog skole.pdf

Shape Created with Sketch.

Læsepolitik august 2013.pdf

Shape Created with Sketch.